Bình lắc nhựa vạch đen – 350ml-500ml-700ml-1000ml

0965 001 686