Các dự án setup quán cafe, trà sữa mà Lạc Đà Vàng đã triển khai. Với định hướng concept khác biệt, đồ uống chất lượng, vận hành chuyên nghiệp. Lạc Đà Vàng sẽ là đối tác tin cậy cho các doanh nhân trẻ muốn khởi nghiệp trong ngành F&B đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh đồ uống.