Học pha chế – có cần tố chất?

  Trước khi đưa ra quyết định đi học pha chế, hẳn bạn đã phải cân nhắc khá kỹ lưỡng. Từ học phí ra sao, chương trình như thế nào, so sánh chất lượng đồ uống và cơ sở vật chất các bên đào tạo... Cũng dễ hiểu thôi, vì đi học có nghĩa bạn…